Vår konst

I restaurang Nautical finns en värdefull konstsamling med främst marin anknytning. Samlingen ägs av föreningen Ålands Nautical Club (ÅNC), grundad 1935. Ålands Sjöfartsmuseum, som öppnades 1954, grundades av ÅNC.

Maritimt tema

Bland verken finns äldre regelrätta fartygsporträtt, så kallade kaptenstavlor, men även marin konst av friare karaktär. Det var vanligt att skeppsporträttörer verkade i hamnarna och de kunde snabbt producera fartygstavlor som försågs med fartygets och redarens eller kaptenens namn. Konstnärerna i samlingen har en världsomspännande spridning, precis som den åländska sjöfarten. Här finns t.ex. verk av de svenska målarna Rikard Lindström och Björn O. Svensson, tavlor av den på Åland verksamme åbobon Lars Grönstrand. För det internationella inslaget i kollektionen står t.ex. den engelska skeppsporträttören C. Kensington, australienaren Denis Adams, holländaren M. de Jongere och den berömde tyskfödde marinmålaren Adolf Bock. Välkommen med på en spännande sjöhistorisk resa genom de marina konstverken i restaurang Nautical