Historik

Vi är mycket glada över att få verka i en historisk och speciell byggnad i Mariehamn. Ålands stolta sjöfartshistoria bor i våra väggar!

En historisk byggnad

Huset byggdes enkom för det sjöfartsmuseum som en grupp åländska sjökaptener och redare tog initiativ till att grunda. 1935 bildade de en förening, Ålands Nautical Club för att verkställa planerna. En av finansiärerna var den åländska redaren Gustaf Erikson. Han ägde i tiden många stora segelfartyg, bland dem Pommern.

Mariehamns stad skänkte en tomt och som arkitekt anlitades Jonas Cedercreutz från Helsingfors. Han skapade en byggnad med drag av olika stilar – funktionalism och klassicism – och smög in detaljer som påminner om sjöfart och fartyg.

Bygget inleddes 1946 och avslutades 1949. Museet öppnades 1954. Ända sedan öppningen har restaurangen funnits i andra våningen.

Förändringar

Under årens lopp har byggnaden genomgått vissa förändringar. Bland annat har två öppna balkonger, som hörde till restaurangen, glasats in. Därmed har restaurangen fler inomhusplatser i dag än vid öppningen. 2012 invigdes en stor tillbyggnad för museet som länge varit trångbott.

Stämningen i restaurangen är i stort bevarad även om en del förändringar gjorts. Den stora öppna spisen är kvar i ursprungligt skick, även trappan upp till restaurangen är i det närmaste autentisk. Interiören i det så kallade styrelserummet eller kaptenssalongen, där mindre sällskap kan inta sina måltider, är välbevarad.

Armaturer

Från början var alla armaturer i både museet och restaurangen planerade av Paavo Tynell, en pionjär inom finländsk armaturdesign. De bidrog till en helgjuten interiör i byggnaden. De gamla armaturerna har i regel en stomme av mässing, ofta är den perforerad. Titta till exempel på lampan som hänger över bordet i styrelserummet – en ståtlig perforerad kupa av mässing. En del av de ursprungliga armaturerna har dock bytts ut.

Dörrar

Dörrarna – både inner- och ytterdörrar – planerades av Jonas Cedercreutz arkitektbyrå. Dörrarna från stora matsalen till den så kallade rotundan är nygjorda i stort sett enligt originalritningen. Många av dörrhandtagen är också speciella och troligen ritade enkom för huset.
Källa: Ålands Sjöfartsmuseum. Byggnadshistorisk utredning, 2008. Olli Helasvuo, arkitekt. Niina Vainio, arkitekt. Vuorinen & Kangas Architects Ltd arkkitehdit mustonen oy.