Tavlorna i restaurang Nautical

I restaurang Nautical finns en värdefull konstsamling med främst marin anknytning. Samlingen ägs av föreningen Ålands Nautical Club (ÅNC), grundad 1935. Ålands Sjöfartsmuseum, som öppnades 1954, grundades av ÅNC. Bland verken finns äldre regelrätta fartygsporträtt, så kallade kaptenstavlor, men även marin konst av friare karaktär. Det var vanligt att skeppsporträttörer verkade i hamnarna och de kunde snabbt producera fartygstavlor som försågs med fartygets och redarens eller kaptenens namn. Konstnärerna i samlingen har en världsomspännande spridning, precis som den åländska sjöfarten. Här finns t.ex. verk av de svenska målarna Rikard Lindström och Björn O. Svensson, tavlor av den på Åland verksamme åbobon Lars Grönstrand. För det internationella inslaget i kollektionen står t.ex. den engelska skeppsporträttören C. Kensington, australienaren Denis Adams, holländaren M. de Jongere och den berömde tyskfödde marinmålaren Adolf Bock. Välkommen med på en spännande sjöhistorisk resa genom de marina konstverken i restaurang Nautical!

Trapphuset

Dennis Adams: 4 mbk Archibald Russel
Dennis Adams (1914-2001), en av Australiens främsta marinmålare, hade egna erfarenheter av djupsjöseglatser. Han hade rest med segelfartygen Lawhill och Herzogin Cecilie mellan Australien och Europa. Tavlan av Archibald Russel donerade konstnären själv till Ålands Nautical Club. Archibald Russell var en fyrmastad stålbark, byggd i Skottland 1905. Fartyget köptes 1923 av den åländska skeppsredaren Gustaf Erikson och skrotades 1949.

Matsalen

C. Kensington: bk Europa
C. Kensington hörde till de sist verksamma skeppsporträttörerna i London. Han målade nästan uteslutande segelfartyg. Hans sätt att ange fartygs- och kaptensnamn i en gotisk stil påminner om en annan skeppsporträttör, Geo Johansens. Det har spekulerats i om de två målarna hade kontakt med varandra och kanske till och med delade ateljé och rammakare i London. Tavlan av barken Europa donerades till ÅNC av sterbhuset efter skeppsredaren och kommerserådet Robert Mattsson (1851-1935).

Rikard Lindström: Mariehamns Västerhamn, 1933
Den rikssvenske målaren och författaren Rikard Lindström (1882-1943) besökte främst på 1930-talet Åland flera somrar för att måla. Han har blivit känd för målningar med skutor från Stockholm, Åland och Lofoten. Lindström har även i litteraturen skildrat Mariehamn och hör till de tidiga kritikerna av den moderna arkitekturens intåg i stadsbilden. Målningen från Västerhamn visar tre segelskutor och ångfartyget Thornbury vid kaj.

Marinus de Jongere: Rotterdams hamn
Marinus de Jongere (1912-1978) var en holländsk målare som egentligen hette Drulman. Han är särskilt känd för sina hamnbilder från Rotterdam, även om han mestadels bodde i Amsterdam. Under den tyska ockupationen signerade han sina tavlor med sitt riktiga namn. Tavlan skänktes 1961 till föreningen av varvet Wilton Fijenoord NV i Schiedam genom sjökapten Bengt Söderlund.

Rikard Lindström: Barken Alaston, Mariehamn 1937
Stockholmaren Rikard Lindström (1882-1943) har utfört otaliga målningar med åländska motiv. Han avbildade med förkärlek fartyg akterifrån som på den här tavlan där han fångat den tremastade barken Alaston när hon låg för vinterkvarter i Mariehamn. Fartygets hemmahamn var Hangö, men hon övervintrade ofta i Mariehamn eftersom hon dels fördes av ålänningar, dels delvis ägdes av ålänningar.

Björn O. Svensson: Upplagda fartyg i Västerhamn, 1989
Björn O. Svensson (f.1946) i Blekinge har utvecklats till en av Sveriges skickligaste marinmålare. Han är helt självlärd. Den före detta bonden ägnar sig numera helt åt sitt författar- och konstnärskap. Sitt gedigna intresse för åländsk sjöfart har han dokumenterat i en rad böcker och separatutställningar. Oljemålningen från 1989 med upplagda segelfartyg i Västerhamn utförde Svensson på beställning av ÅNC för styrelserummets västra vägg. Vid senaste ombyggnad öppnades en ny dörr till rummet och tavlan flyttades ut i restaurangen. Motivet är en fantasi, men visar hur det kunde se ut en sensommardag på 1930-talet i Västerhamn. Till vänster fullriggaren Grace Harwar, i mitten skonertskeppet Mozart och längst till höger fyrmastbarken Pommern.

Styrelserummet

Adolf Bock: Västerhamn vid sekelskiftet 1900
Marinmålaren Adolf Bock (1890-1968) föddes i Berlin. Han kom att verka i Finland under hela mellankrigstiden och har avbildat otaliga finländska och åländska fartyg. Bock hade ett gediget intresse för sjöfart och gjorde många resor ombord på de skutor som han sedan skildrade. Den stora panoramamålningen från Västerhamn i Mariehamn utfördes 1956 med ett gammalt fotografi som förlaga. Tavlan visar ett stort antal segelfartyg, som ligger upplagda för vintern, och bekostades av AB Ernst Norrthon i Stockholm.

Lars Grönstrand: Upplagda fartyg vid Badhusberget, 1946
Lars Grönstrand (1909-1993) gjorde sig känd som en initierad och kunnig sjöfartshistoriker, särskilt när det gäller segelfartyg byggda av trä. Sin huvudsakliga livsgärning utförde han som matematik- och fysiklärare i Åbo. En rätt negligerad del av Grönstrands verksamhet är måleriet. Lars Grönstrand studerade ett par år på 1930-talet vid Kungliga konstakademin i Stockholm. Genom att familjen vistades på Åland sommartid kom han tidigt att hämta motiv från Åland i sitt måleri. Målningen med de tre upplagda fartygen föreställer fyrmastbarkarna Viking, Pommern och Passat.

Lars Grönstrand: Skonertskeppet Sigyn, 1978
Konstnären Lars Grönstrand (1909-1993) donerade tavlan av Sigyn donerade till ÅNC. Fartyget var hans speciella skyddsling och det räddades mycket tack vare hans insatser.  Sigyn är i dag museifartyg i Åbo och är ett unikt exempel på en bark byggd helt i trä. Sigyn byggdes 1887 i Göteborg och riggades efter en svår orkan 1913 om till en barkentin. 1927 köptes fartyget till Vårdö på Åland.  Sin sista last förde hon 1937 och två år senare kom hon till Åbo för att bli museum. Under restaureringen riggades Sigyn som en bark. Våren 2001 renoverades skrovet i Sjökvarteret i Mariehamn.

Adolf Bock: 4mbk Passat, 1956
Vid ett av marinmålaren Adolf Bocks (1890-1968) besök i Mariehamn beställde sjöfartsrådet Edgar Erikson den här oljemålningen av fyrmastbarken Passat som var i åländsk ägo 1932-1951. Passat byggdes 1911 i Hamburg och tjänade ursprungligen det berömda rederiet F. Laeisz. Hon var ett systerfartyg till Pamir och togs ur trafik som lastförande skolfartyg efter Pamirs förlisning 1957. Två år senare, 1959, förvärvades Passat av staden Lübeck och ligger nu i Travemünde som vandrarhem och museum.

Lars Grönstrand: Galeasen Selma från Jomala, 1936
Lars Grönstrand (1909-1993) kallade den här målningen av galeasen Selma för ”Tjocka” enligt en anteckning på baksidan. Efter Krimkriget 1853-56 fick den åländska fraktsjöfarten ett uppsving. Åländska bönder gick samman i partrederier, de lät bygga hundratals träskutor av olika slag och sjöresorna med allsköns frakt blev allt längre. Den här epoken, bondeseglationen, lade grunden till den framgångsrika sjöfart som än i dag bedrivs på Åland. På Åland vårdas minnet av bondeseglationen. 1988 byggdes galeasen Albanus enligt gamla ritningar. Nu planeras ytterligare ett skutbygge i Mariehamn – galeasen Emelia.